Δυσκολίες Λόγου & Ομιλίας

 • Δεν μπορείτε να καταλάβετε το παιδί σας όταν μιλάει;
 • Νιώθετε ότι δυσκολεύεται να εκφραστεί;
 • Δυσκολεύεται να καταλάβει  όλα όσα του λέτε;
 • Αδυνατεί να μιμηθεί συγκεκριμένους ήχους ή ομάδες ήχων;
 • Μπερδεύει τους ήχους σε μία λέξη;
 • Παραλείπει ήχους ή συλλαβές από τις λέξεις;
 • Δυσκολεύεται να αρθρώσει συγκεκριμένα φωνήματα, π.χ. ρ – σ;
 • Δεν εκφέρει καθόλου ή αντικαθιστά ορισμένα φωνήματα με άλλα, π.χ. αντί σ να λέει θ;
 • Δεν βρίσκει τις κατάλληλες λέξεις που χρειάζεται για να εκφραστεί και να συντάξει σωστά τις προτάσεις του;
 • Δεν παίρνει μέρος σε μια συζήτηση;

Έχετε πολλά ερωτήματα για την ομιλία του παιδιού σας και θέλετε να μοιραστείτε τις σκέψεις και τις ανησυχίες σας;

Τι πρέπει να κάνετε

Συμβουλευτείτε τον παιδίατρό σας και επισκεφτείτε έναν λογοθεραπευτή.
Ο λογοθεραπευτής είναι ο ειδικός που θα απαντήσει στα ερωτήματά σας.

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή

Ο λογοθεραπευτής μπορεί:

 • να διαγνώσει μία δυσκολία,
 • να προσδιορίσει την πρόγνωσή της και
 • να διεξάγει εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση σε συνεργασία με το οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον συμβάλει στην εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας των παιδιών.

Η ηλικία 3 – 7 ετών είναι κρίσιμη για την εξέλιξη του λόγου των παιδιών. Η έγκυρη διάγνωση των δυσκολιών του λόγου και της ομιλίας σημαίνει καλύτερη πρόγνωση και αποτελε- σματικότερη θεραπεία. Η παρέμβαση στην προσχολική ηλικία από τον ειδικό μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες σχολικής αποτυχίας.


Τα στάδια της φυσιολογικής εξελικτικής ανάπτυξης του λόγου

1 έτους
Το μωρό αντιδρά στους ήχους – γυρίζει το κεφάλι του για να εντοπίσει την πηγή τους. Κάνει βλεμματική επαφή. Ανταποκρίνεται στο όνομά του. Χαμογελά όταν του μιλάτε. Διαθέτει κάποιο βασικό λεξιλόγιο (μαμά, μπαμπά, μπάλα κ.ά.).

2 ετών
Υπακούει σε απλές εντολές. Χρησιμοποιεί 2 – 3 λέξεις για να σχηματίσει φράσεις. Κάνει συμβολικό παιχνίδι (παίζει το μανάβη).

3 ετών
Απαντάει σε ερωτήσεις. Κάνει προτάσεις 3 – 4 λέξεων. Κάνει ερωτήσεις – τί; πού; γιατί;. Αναγνωρίζει τα βασικά χρώματα. Σχηματίζει πληθυντικό. Κατανοεί τις προθέσεις.

4 ετών
Αναγνωρίζει βασικά σχήματα. Χρησιμοποιεί σύνθετες προτάσεις. Η ομιλία του πλησιάζει περισσότερο σε αυτή των ενηλίκων. Αρθρώνει σχεδόν όλα τα φωνήματα εκτός, ίσως, των “λ”, “ρ”, “σ”, “ξ”, “ψ”, και φωνητικά συμπλέγματα. Διηγείται τις εμπειρίες του.

5 – 6 ετών
Αρθρώνει σχεδόν όλα τα συμφωνικά συμπλέγματα. Αρθρώνει πολυσύλλαβες λέξεις. Γνωρίζει βασικές αντίθετες έννοιες – μεγάλο, μικρό. Χρησιμοποιεί σωστά τους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες. Αφηγείται με άνεση μία ιστορία.

Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να διαφοροποιούνται από παιδί σε παιδί.