Μαθησιακές Δυσκολίες

Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες;

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι από τους πιο συχνούς λόγους προβλημάτων και αποτυχίας στο σχολείο. Αρκετά παιδιά σχολικής ηλικίας παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες.

Ποιά είναι όμως τα αίτια ύπαρξης των μαθησιακών δυσκολιών;

Ένα είδος μαθησιακών δυσκολιών οφείλεται σε νευρολογικά αίτια.
Ένα άλλο είδος μαθησιακών δυσκολιών οφείλονται σε βιολογικά και εκπαιδευτικά αίτια:
• διαταραχές κυρίως της όρασης, της ακοής και της κινητικότητας,
• ανεπαρκή σχολική εκπαίδευση – συχνές απουσίες,
• δυσμενές οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον,
• διαταραχές του προφορικού λόγου.

Κατά κανόνα, τα παιδιά που έχουν προβλήματα στον προφορικό τους λόγο, τα μεταφέρουν και στο γραπτό.


Χαρακτηριστικά

• Γράφει «καθρεφτικά» – 3 αντί ε.
• Μπερδεύει γράμματα – φάρος αντί θάρρος.
• Παραλείπει γράμματα – πεπατώ αντί περπατώ.
• Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη.
• Γράφει αργά με κακογραφίες, μουντζούρες, χωρίς διαστήματα ανάμεσα στις λέξεις.
• Διαβάζει συλλαβιστά, με μονότονη φωνή
• Μαντεύει λέξεις από τα συμφραζόμενα – μαύρος αντί σκοτεινός.
• Χρησιμοποιεί περιορισμένο λεξιλόγιο.
• Δεν ακολουθεί κάποια «λογική σειρά» σε αυτά που γράφει.
• Δυσκολεύεται να αποδώσει προφορικά ένα κείμενο.
• Δεν κατανοεί το κείμενο που διαβάζει.
• Δεν θυμάται τα σύμβολα/πρόσημα – “+”, “-”.
• Δυσκολεύεται να κατανοήσει τι ζητά ένα πρόβλημα και να το λύσει.
• Δεν θυμάται τα βήματα που απαιτούνται για να γίνει μία πράξη.
• Έλλειψη συγκέντρωσης και προσοχής, αδέξιο στις κινήσεις του και υπερκινητικό.
• Δυσκολεύεται να εκτελέσει περίπλοκες οδηγίες.
• Δυσκολεύεται στην αντίληψη χρονικών αλληλουχιών – ημέρες, μήνες, ώρα.

Όταν συνυπάρχουν αρκετά από τα παραπάνω χαρακτηριστικά χρειάζεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο της μαθησιακής δυσκολίας.


Προς τους γονείς

Η έγκυρη αναγνώριση της δυσκολίας του παιδιού από τους γονείς είναι το πιο σημαντικό εφόδιο στην προσπάθεια σχεδιασμού μιας αποτελεσματικής παρέμβασης.

Η ενημέρωση των γονιών για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το παιδί έτσι ώστε να έχουν μία όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις ικανότητες και τις αδυναμίες του.

Να αξιοποιούν κάθε ευκαιρία για μάθηση – τις απορίες του για ανάπτυξη του λεξιλογίου
τα ψώνια για τα μαθηματικά. Δεν πρέπει οι γονείς να κάνουν την δουλειά του παιδιού, αλλά
να το βοηθήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχει το ίδιο το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Να κάνουν αρκετά διαλείμματα στην μελέτη έτσι ώστε να μην πιέζεται συνεχώς.

Η κατανόηση των αναγκών του παιδιού, το ενδιαφέρον, η υπομονή, μα κυρίως
πολύ ενθάρρυνση και επιβράβευση για οτιδήποτε καταφέρνει βοηθούν
για να υπάρξει αρμονία στις σχέσεις γονιών και παιδιού.

Το χρόνο που ασχολείστε με το παιδί σας, να είστε αφοσιωμένοι σε αυτό και μόνο.